HBO Central Europe

Iparági szektor: média
Megoldási terület: regionális szintű tervező és elemző rendszer

Ügyfél
Az HBO CE az HBO, a Spektrum és a Supermax kábel - TV csatornák hálózata Közép Európában. Az HBO hat országban több millió előfizető számára nyújt szolgáltatást három partner stúdió (Sony, Disney és Time Warner), és más stúdiók, mint az Universal, MGM, Paramount and Fox közreműködésével. Az HBO szolgáltatásai Közép Európában elérhetők Magyarországon (1991-óta), Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Romániában és Bulgáriában.

Probléma
Az HBO budapesti regionális létrehozását követően kifejlesztette a szabványos költségvetési és beszámoló rendszert fejlesztett ki MS Excel alapon. Minden országban, ahol az HBO szolgáltatásai elérhetőek voltak a pénzügyi részlegek SUN szoftvert alkalmaztak a könyvelésükhöz és Vision XL-t a vezetői beszámolók elkészítéséhez. Az HBO havi riport csomagokat készített. A költségvetési beszámolót évente egyszer állították elő. Az egyes országok beszámolóit Budapestre küldték Excel formátumban. Az új rendszerrel összefüggésben az HBO a következő célokat tűzte ki:

 • új szoftver csomag bevezetése és a régiek lecserélésen az összes országban, ahol az HBO szolgáltatást nyújt
 • a rendszer architektúrák integrálása és az automatizálás javítása
 • az új szoftver integrálása a SUN alapú Könyvelési Rendszerrel
 • hatékony, jó minőségű, időben elkészülő beszámoló rendszer adaptálása
 • a hatékonyság és a határidőre elkészülő riportok támogatását segítő munkafolyamatok minőségének javítása a vezetés minden szintjén
 • a részletes pénzügyi adatokhoz való hozzáférés biztosítása
 • az új rendszernek képesnek kell lennie 55-65 felhasználó kiszolgálására a költségvetés és beszámoló készítés időszakában

Megoldás:
A fejlesztéseket az IBCnet Kft. a világszinten piacvezető Cognos pénzügyi tervező és riportozó eszközökkel valósította meg. A projekt során elkészült a Közép-Kelet-Európai régió HBO, Spektrum és Cinemax csatornáinak regionális tervező és elemző rendszere, megvalósult egy egységes, integrált pénzügyi jelentési rendszer, elsősorban SUN Oracle rendszerből nyert tény adatok felhasználásával. A Cognos eszközének segítségével létrejött egy új pénzügyi tervezési rendszer. Ami megvalósult:

 • egységes, integrált pénzügyi jelentési rendszer az HBO CE cégek számára, a jelenlegi havi zárási folyamat átültetése Vision XL és MS XL környezetből Cognos környezetben
 • a jelenleg használatban lévő, egységes pénzügyi tervezési rendszer az új eszköz segítségével,
 •  az éves GAAP jelentések elkészítése az új eszköz segítségével,
 • lehetőség havi GAAP jelentés elkészítésére,
 • a jelenleg használatban lévő, a tulajdonosoknak küldendő havi pénzügyi jelentés csomag elkészítése,
 • negyedéves és féléves pénzügyi előrejelzések (REFO, Projection) készítése a tulajdonosok számára,
 • a HBO CE számára számítandó költség allokáció

Előnyök:

 • a pénzügyi tervezés standard webes felületen és központi modellekben zajlik, egységes algoritmusokkal számol, a szükséges jogosultsági és kompetencia szinteket kezeli,
 • a rendszerben egyszerre több terv-verzió hasonlítható össze,
 • a havi jelentések készítésének folyamata nagymértékben felgyorsult, a riportok készítése helyett azok elemzésére került a hangsúly,
 • a tervezési és jelentési rendszer teljesen zárt, elemi (tranzakció) szintig visszakereshetők az információk,
 • egységes, központi adatpiac jött létre, mely több év adatait tárolja tranzakció mélységben.